1. Első találkozás (interjú)

Az első találkozás az adatvédelmi tájékoztató megismerésével, valamint az adatkezelési nyilatkozat aláírásával kezdődik. Ezt követően rövid adminisztráció történik, mely során felvesszük azokat az adatokat, melyek vizsgálata megkezdéséhez, a számlázáshoz és az Önnel való kapcsolattartáshoz szükségesek. Az adatfelvételt követően Ön tájékoztatást kap többek között az első és a további alkalmak szabályairól és kereteiről (pl. titoktartás, időpont- módosítási és lemondási feltételek), majd a találkozás további részében panaszainak, tüneteinek, igényeinek és céljainak megbeszélése történik. Amennyiben rendelkezik olyan orvosi, pszichiátriai vagy pszichológiai dokumentációval (ambuláns lap, szakvélemény, zárójelentés), mely aktuális problémáival összefüggő eredményeket tartalmaz, kérem, hozza
el az első alkalomra!


2. További vizsgálatok

A második (illetve ha a probléma komplexitása úgy kívánja, a harmadik) találkozás során, az állapotfelmérés folytatásaképpen sor kerül élettörténetének, egyéb aktuális és múltbeli nehézségeinek feltérképezésére, valamint ha a diagnózisalkotáshoz szükséges, kérdőívek, becslőskálák, személyiségvizsgáló eljárások felvételére.


3. Az állapotfelmérés eredményeinek megbeszélése, szerződéskötés

A két-három alkalmas állapotfelmérés eredményeiről Ön részletes visszajelzést kap, mely során felteheti kérdéseit is. Az eredmények megbeszélése során kitérünk arra is, hogy kérdései megválaszolására, panaszainak enyhítésére vagy problémái megoldására milyen típusú (tanácsadás, egyéni vagy csoportos terápia, párterápia, családterápia), hosszú és gyakoriságú, milyen módszerrel folytatott munka lenne az Ön számára a megfelelő. A visszajelzés során tájékoztatást kap az Ön számára javasolt egyéb (pl. gyógyszeres) lehetőségekről is. Amennyiben panaszai enyhítésében kompetensen tudok segíteni, és Ön is motivált a közös munkára, megtörténhet a szerződéskötés, melyben részletesen megbeszéljük a közösen megfogalmazott cél eléréséhez szükséges utakat, illetve a közös munka szabályait (pl. terápia hossza, a Páciens teendői) is.


4. Munkaszakasz

Minden pszichológiai munka személyre szabott. A munkaszakasz hossza a probléma súlyosságától, fennállásának időtartamától is függ, de a kezelés fókusza, a Páciens személyiségjellemzői és az alkalmazott módszer is befolyásolhatja. Vannak helyzetek, ahol egy-két alkalmas konzultáció is elegendő, de nem ritkák a 15-20 alkalmas, de akár egy-két évig tartó pszichoterápiás munkák sem. A munkaszakasz hosszát és a találkozások ütemezését az eredmények megbeszélésekor, a szerződéskötés alkalmával közösen állapítjuk meg.


5. Befejezés

A közös munka befejezésére alapvetően a Páciens és a pszichológus közös megegyezését követően kerül sor, általában akkor, ha a terápia során elértük a korábban kitűzött célt. A lezáráskor lehetőség van megbeszélni a Páciens és a pszichológus közös munkával, változással, gyógyulással kapcsolatos tapasztalatait és a kezelés lezárását követő időszakkal kapcsolatos kérdéseket is.


6. Kontroll

Amennyiben a Páciens állapota indokolja, a befejezést követően 1, 3 vagy 6 hónap múlva egy kontroll időpont során lehetőség van a terápia lezárását követő tapasztalatok megbeszélésére.